Premsa
Valenciana
Yearbook

(cat)
Disseny de portada per la revista Valencians 2018, anuari que edita l'Associació de Premsa Comarcal Valenciana. S'il·lustra del Penó de la Conquesta, un dels símbols identitaris valencians que, segons la tradició, és el senyal físic que van hissar els musulmans a la ciutat de València (Balansiya) en 1238, com a símbol de la seua rendició a Jaume I, rei de la Corona d’Aragó.

(esp)
Diseño de portada para la revista Valencians 2018», anuario que edita la Associació de Premsa Comarcal Valenciana. Se ilustra el Pendón de la Conquista, uno de los símbolos identitarios valencianos que, según la tradición, es la bandera física que izaron los musulmanes en la ciudad de Valencia (Balansiya) en 1238, como símbolo de su rendición a Jaime I, rey de la Corona de Aragón.

(eng)
Cover design for the magazine Valencians 2018, yearbook edited by the Associació de Premsa Comarcal Valenciana. Illustration of the Pennon of the Conquest, one of the Valencian identity symbols that, according to tradition, is the physical flag raised by muslims in the city of Valencia (Balansiya) in 1238, as a symbol of their surrender to Jaume I, king of the Crown of Aragon.

© 2021 Ignacio Doménech