PSPV Alcoi.
Campaña
electoral
2019

(cat)
Disseny de campanya del candidat a l'alcaldia Toni Francès (PSPV-PSOE) per a les eleccions municipals del 26 maig de 2019 a Alcoi. La línia gràfica i comunicativa de la mateixa va girar entorn d'elements identitaris de la ciutat, d'acord a l'estratègia electoral definida pel partit local.

Per Alcoi i per Alcoi va ser l'eslògan de campanya. Una fórmula lingüística que recorda a l'expressió popular «Per Alcoi i per Sant Jordi!» que cada any pregona el començament de les Festes de Moros i Cristians, i amb la qual es va pretendre afermar el compromís de l'agrupació política amb els ciutadans. El lema va ser acompanyat i reforçat gràficament amb el redisseny d'un altre símbol cultural: la bandera d'Alcoi, coneguda com Bandera Gran de Sant Jordi.

A més, es va crear una marca per al candidat, en la qual el nom de Toni Francès s'emmarcava dins de la silueta del Barranc del Cint, muntanya icònica del paisatge alcoià.


(esp)
Diseño de campaña del candidato a la alcaldía Toni Francés (PSPV-PSOE) para las elecciones municipales del 26 mayo de 2019 en Alcoy. La línea gráfica y comunicativa de la misma giró en torno a elementos identitarios de la ciudad, de acuerdo a la estrategia electoral definida por el partido local.

Per Alcoi i per Alcoi fue el eslogan de campaña. Una fórmula lingüística que recuerda a la expresión popular «Per Alcoi i per Sant Jordi!» con la que cada año se pregona el comienzo de las Fiestas de Moros y Cristianos, y con la que se pretendió afianzar el compromiso de la agrupación política con los ciudadanos. El lema fue acompañado y reforzado gráficamente con el rediseño de otro símbolo cultural: la bandera de Alcoy, conocida como Bandera Gran de Sant Jordi.

Además, se creó una marca para el candidato, en la que el nombre de Toni Francés se enmarcaba dentro de la silueta del Barranc del Cint, montaña icónica del paisaje alcoyano.


(eng)
Campaign design of the candidate for mayoralty Toni Francés (PSPV-PSOE) for the municipal elections of May 26, 2019 in Alcoy (Alicante). The graphic and communicative line revolved around identity elements of the city, according to the electoral strategy defined by the local political party.

Per Alcoi i per Alcoi was the campaign slogan. A linguistic formula reminiscent of the popular expression ‘Per Alcoi i per Sant Jordi!’ (‘For Alcoi and for Saint George!’) with which the beginning of the Moors and Christians Festival is proclaimed every year, and with which it was tried to strengthen the commitment of the political group with the citizens. The slogan was accompanied and graphically reinforced with the redesign of another cultural symbol: the Alcoy flag, known as Bandera Gran de Sant Jordi (Great Flag of Saint George).

In addition, was created a brand for the candidate, in which the name of Toni Francés was framed within the silhouette of the Barranc del Cint, iconic mountain of the landscape in Alcoy.

© 2021 Ignacio Doménech